header banner
Default

Makermixingdienst heeft cryptomunten gekocht om ze te witwassen


Cybercrime

Een 29-jarige man is in Amsterdam opgepakt op verdenking van het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen via de crypto-mixingservice Tornado Cash. Zo'n dienst mixt bijvoorbeeld bitcoin van meerdere cryptofondsen om zo de herkomst te verhullen.

De man is de ontwikkelaar van Tornado Cash. "Gebruikers van een mixingservice doen dat veelal om hun anonimiteit te vergroten", meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Het vermoeden is dat via Tornado Cash op deze manier op grote schaal criminele geldstromen zijn verhuld, die onder andere afkomstig zijn uit (online) diefstallen van cryptovaluta. "Hieronder vallen onder meer gelden gestolen bij hacks door een groep die vermoedelijk aan Noord-Korea te relateren is."

Miljarden

VIDEO: A Criminal’s Guide to Laundering Money with Crypto
Jake Tran

De mixingservice ging in 2019 online en zou sindsdien minimaal 7 miljard dollar omzet hebben behaald. "Uit onderzoek bleek dat voor minimaal één miljard dollar aan cryptovaluta met een criminele herkomst door de mixer ging. Het vermoeden is dat personen achter deze organisatie op grote schaal aan deze transacties hebben verdiend", zegt de FIOD. De ontwikkelaar van Tornado Cash wordt vrijdag voorgeleid. 

Lees ook Hackers maken 100 miljoen dollar buit bij cryptobedrijf Harmony

Herkomst geld lastig achterhalen

VIDEO: Biggest Money Laundering SCANDAL!! You Won’t Believe This!
Coin Bureau

Een mixingdienst als Tornado Cash maakt het traceren van geldstromen lastiger, doordat virtueel geld wordt opgeknipt in kleinere stukjes. Deze stukjes worden uit elkaar gehaald, overgeboekt en door elkaar gehusseld. Via omwegen komt het virtuele geld terug bij de eigenaar en is de herkomst ervan nauwelijks nog te achterhalen.

De Amerikaanse overheid legde Tornado Cash eerder deze week nog sancties op omdat het bedrijf geld van cybercriminelen zou witwassen.

Noord-Koreaanse hackers

VIDEO: Joe Rogan - How a Crypto Mixer like Tornado Cash works - with Coffeezilla
JRE Pod

Noord-Koreaanse staatshackers eisen regelmatig losgeld in cryptomunten als ze systemen van bedrijven hebben gegijzeld. De cybercriminelen uit het land richtten zich ook vaak op handelsplatforms voor cryptovaluta. Vorig jaar stalen ze op die platforms naar schatting al 400 miljoen dollar, maar in 2022 is de buit waarschijnlijk nog groter. Zo waren Noord-Koreaanse hackers volgens de FBI in maart verantwoordelijk voor de grootste crypto-hack ooit, waarbij zo'n 625 miljoen dollar aan cryptomunten werd gestolen.

Lees ook 'Toezichthouder VS onderzoekt cryptobeurs om illegale effectenhandel'

Sources


Article information

Author: Justin Vasquez

Last Updated: 1702707481

Views: 859

Rating: 4.9 / 5 (40 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Vasquez

Birthday: 1953-02-24

Address: 2827 Patty Fords Apt. 060, New Bradley, IA 76568

Phone: +4476571304549357

Job: Pilot

Hobby: Hiking, Cooking, Meditation, Baking, Pottery, Sculpting, Cycling

Introduction: My name is Justin Vasquez, I am a radiant, unyielding, valuable, Open, Gifted, apt, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.