header banner
Default

De koers van Bitcoin blijft stabiel op 27punt900 dollar, maar voor hoe lang nog? | Bitcoinmagazine nl


De bitcoin koers is de tweede week van oktober begonnen met een plus van 4 procent ten opzichte van het begin van de maand. Tot nu toe slagen de bulls erin om de koers vast te houden rond het niveau van 28.000 dollar, maar wat zal er gebeuren als de markt reageert op de oorlog in Israël?

Het kan zomaar zijn dat we vanwege deze geopolitieke spanningen een turbulente week tegemoet gaan met de financiële markt.

Wat is er aan de hand?

VIDEO: Bitcoin zakt 6,5%, was dit de bodem? | Koersen woensdag weer omhoog? | Crypto nieuws vandaag | #1006
BLOX

De Amerikaanse dollar toont op dit moment weer zijn kracht, de goudprijs maakt een sprong en olie staat gigantisch in de plus. Verder staan er deze week ook een aantal belangrijke macro-economische ontwikkelingen op de agenda.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) en de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve).

Gek genoeg reageert bitcoin nog niet heel erg op de ontwikkelingen en blijft de koers verrassend stabiel. Over de afgelopen 24 uur staat er een daling van 0,49 procent op de borden.

Dat levert echter een koers op van 27.780 dollar, wat voor bitcoin nog altijd in de range is waar we de afgelopen maanden ook in handelden. Het slechte nieuws stapelt zich op, maar de bears lijken momenteel uitgeput en kunnen de koers niet verder omlaag drukken.

Belangrijk gemiddelde voor bitcoin

VIDEO: 🚨 Bitcoin koers hard onderuit & economische crisis op komst | #87 Madelon Praat | Madelon Vos
Madelon Vos

Op het moment van schrijven hikt bitcoin aan tegen het 200-weekse voortschrijdende gemiddelde, wat ongeveer ligt op de koers van 28.170 dollar. In een analyse van de vieruur-grafiek noemt Skew de prijsactie van bitcoin op dit moment illiquide en grillig. Wat neerkomt op: zeer onvoorspelbaar.

Volgens de Nederlandse analist Jelle is de "bullish flag" van bitcoin nog altijd intact, maar duurt het inmiddels al veel te lang voordat we hier de positieve resultaten van zien.

"Oktober is over het algemeen genomen een bullish maand voor bitcoin, dus ik verwacht nog altijd een opwaartse uitbraak", zo gaat de analist verder.

Natuurlijk hangt dat ook af van de omstandigheden en die zijn momenteel in het nadeel van bitcoin. Er heerst veel geopolitieke onzekerheid, de rentes zijn nog altijd hoog en er lijken (behoudens de halving en de potentiële komst van een Spot Bitcoin ETF in 2024) weinig positieve katalysatoren voor bitcoin te zijn.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Craig Brooks

Last Updated: 1702637762

Views: 784

Rating: 4.8 / 5 (72 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Craig Brooks

Birthday: 2011-12-07

Address: USS Kelley, FPO AA 27752

Phone: +3608071765049057

Job: Article Writer

Hobby: Painting, Playing Guitar, Juggling, Drone Flying, Cycling, Playing Piano, Swimming

Introduction: My name is Craig Brooks, I am a vivid, sincere, tenacious, risk-taking, unreserved, rich, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.